Tervetuloa Tehyn ammattiosaston 316:n kotisivuille

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi (22.2.2021)

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on tullut muutamia kyselyitä ja työnantaja on  asiasta esimiehiä ohjeistanut. Tässä kuitenkin muutama perusperiaate, joista haluamme jäseniä muistuttaa:

  • Lomarahan vaihtamisesta sovitaan kirjallisesti tai sähköisesti oman esimiehen kanssa.
  • Lomarahavapaan antamisessa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta yksikön työntekijöiden välillä.
  • Lomarahavapaan ajankohdasta sovitaan yhdessä työntekijän kanssa, loma on pidettävä kuitenkin 30.4.2022 mennessä.
  • Jos haluat vaihtaa parittoman määrän lomarahaa vapaaksi, ole ensin yhteydessä luottamusmieheen niin katsotaan yhdessä mikä olisi paras tapa vaihtaa lomarahavapaata.

Ammattiosastojen Tehy valtuustovaalien Teams ilmoittautuminen tapahtumat sivulta.

 

Korvaukset työvuorojoustoista (poikkeaa paikallisesta sopimuksesta)

 

28.2.21 asti voimassa: Hälytysraha on tällä hetkellä 100 €, työvuoron vaihtokorvaus 30 €.

Tämän lisäksi normaalit paikalliset sopimukset korvauksista on voimassa.

 

Henkilökohtaisten lisien kertakorvaus

 

26.1.2021

PHHYKY on maksanut liian vähän henkilökohtaisia lisiä yli miljoonan euron edestä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Summat ovat kertyneet vuosilta 2017-2020.

Kertakorvaukseen ovat oikeutettuja KVTES:n liite 3 ja 4 mukaiset terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät, jotka ovat olleet Päijät-Hämeen kuntayhtymässä palvelussuhteessa 1.8.-30.9.2019 ja 1.8.-30.9.2020. Korvaussumma riipuu siitä, missä palkkaliitteessä työntekijä on sekä työaikaprosentista. Korvauksen saamiseksi ei tarvitse itse tehdä mitään. Tehy on ollut mukana neuvotteluissa asian korjaamiseksi.

Ole yhteydessä luottamusmieheen, mikäli huomaat omalla kohdallasi epäselvyyttä tai sinulla on kysyttävää. 

 

Ammattiosaston hallitus tiedottaa :

 

Ammattiosastomme tulee jatkossa tiedottamaan lyhyesti hallituksemme kokouksista ao:n nettisivuilla, facessa ja instassa.  Tämä toiminta on uuden viestintästrategiamme mukaista toimintaa, millä lisääme avoimmuutta ja näkyvyyttä ao:n hallituksen toimintaan.

Helmikuun 2021 hallituksen kokous

 

Teamsin välityksellä jälleen hallitus kokoontui. Kokouksessa käsiteltiin tällä kertaa ajankohtaisina asioina mm:ssa tulevaa tehyn valtuusto vaalia, kevät kokouksen järjestelyjä, henkilöstön loma ohjetta ja suunniteltiin kevään tulevia jäsentapahtumia. Paikallisneuvotteluissa olevien sopimusneuvotteluiden tilannekatsaus käytiin läpi myöskin.

 

 

Tammikuun 2021 hallituksen kokous

 

Hallitus kokoontui  vuoden ensimmäiseen kokoukseensa Teamsin välityksellä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tulevan kevään tapahtumia jäsenistölle,joiden järjestelyissä joudutaan edelleen turvautumaan etäyhteyksiin koronasta johtuen. Paikallisneuvotteluista hallitus hyväksyi "työvuorojen pituus jaksotyössä" sopimusehdotuksen.  Muiden paikallisneuvotteluiden tilannetta käytiin lävitse, kliinisen lisätyön sopimusneuvottelut jatkuvat, ja yleisesti oltiin pahoillaan neuvotteluiden viivästymisestä meistä riippumattomista syistä. Kokouksessa käytiin myös edunvalvonnan ajankohtainen tilannekatsaus, jossa korostui kysymykset Harjun terveyden toiminnan aloittamiseen.

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2021, ao 316 hallitus"

Lue koronaviruksen ja valmiuslain vaikutukset tehyläisten työpaikoilla

2.9.20, muokattu 22.10.20

22.10.20: Uusia työsopimuksia ei ole tarpeen tehdä, emme suosittele allekirjoittamaan mitään. Keskustele ensin luottamusmiehen kanssa.

Mikäli sinua ollaan siirtämässä tilapäisesti toiseen työyksikköön tai työtehtävään esim koronan takia, olet oikeutettu viralliseen yhteistoimintaneuvotteluun, jossa työntekijää kuullaan. Neuvottelu voi olla yksilöllinen tai koko yksikköä koskeva. Suosittelemme ottamaan mukaan luottamusmiehen. Neuvottelussa tulee selvitä siirron peruste: perustuuko siirto KVTES:iin (siirto toisiin tehtäviin) vai työsopimuksessa määriteltyihin ehtoihin (työskentelyalue, työtehtävät, työaika).

Työnantaja on muuttanut linjaustaan. Vuosiloma siirtyy vain sairausloman takia, ei enää pelkän korona-karanteenin vuoksi.

Lue lisää uusimmasta jäsenkirjeestä (sähköpostista tai jäsensivuilta)!