Tervetuloa Tehyn ammattiosaston 316:n kotisivuille

Ylityö -ja vuoronvaihtokielto

Ajankohtaisia kysymyksiä korona-epidemian aikana 27.3.2020

Lisää kysymyksiä päivityksineen https://www.tehy.fi/fi/korona

Edit 1.4.20  Henkilökohtaisen puhelinnumeron saa halutessaan vapaaehtoisesti antaa työnantajalle. Kyse on yksityisyyden suojasta. Vapaa-ajalla ei tarvitse olla työnantajan tavoitettavissa ellei varallaolosta ole erikseen sovittu.

Kuntasektorin työntekijän tehtävistä ja työntekopaikasta/työntekoalueesta sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Työntekijän pitää vaatia esimieheltä perehdytystä, jos kokee epävarmuutta osaamisestaan. Hänellä on aina oikeus saada riittävä perehdytys.

Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sen, että työnantajalla on irtisanomisperuste. Uuden työsopimuksen solmiminen ei ole tarpeen, kun työntekijän työtehtäviä tai työntekopaikkaa muutetaan tilapäisesti. Esimies voi tehdä teknisen muutoksen ESS-järjestelmään. Mitään ei siis tarvitse allekirjoittaa.

Jos toimipaikkaa siirretään tilapäisesti, jonka seurauksena työmatkakustannukset vakinaisesta asunnosta uuteen toimipaikkaan ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan, korvataan tavanomaisia matkakustannuksia ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.

Tilapäiseen tehtävään siirrytään omalla palkalla, paitsi jos uuden tehtävän tehtäväkohtainen palkka on suurempi palkka nousee heti.

Työaikamuodon (esim yleistyöaika, jaksotyöaika) pitäisi pysyä ennallaan, mikäli asiasta on sovittu työsopimuksessa.

Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Epidemiasta johtuvat ennalta-arvaamattomat poissaolot voivat muodostaa perustellun syyn työvuoroluettelon muutokselle. Muutostarve on arvioitava tapauskohtaisesti.

 

Työnantaja ei voi keskeyttää työntekijän perhevapaata. Työnantaja ei voi myöskään määrätä osittaisella hoitovapaalla olevaa työntekijää lisätyöhön / ylityöhön em. syystä. Palkattomalta vapaalta (opintovapaa, harkinnanvarainen työvapaa) työnantaja ei voi määrätä työhön.

HUOM!

Lomarahoja ei tällä hetkellä voi vaihtaa vapaaksi. Paikallinen sopimus ei ole voimassa.

Lomautus (vielä kerran lyhyesti ohjeita)

Tarkemmat ohjeet jäsensivujen puolella (vaatii kirjautumisen)

Kun sinut lomautetaan, sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi te-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Sinulle voidaan maksaa lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai
  • lyhennetylle työviikolle (1 - 4 täyttä työpäivää / viikko)

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi vain, jos se kestää vähintään maanantaista sunnuntaihin. Jos lomautus alkaa esim. tiistaina ja päättyy seuraavana maanantaina, on kyseessä lomautus lyhennetylle työviikolle.

Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos sinut on lomautettu

  • lyhennetylle työpäivälle (kaikki työpäivät vajaita) tai

  • ns. sekalomautukselle (1 - 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä).

 

 

 

 

UUDEN HALLITUKSEN YHTEISPOTRETTI

Ammattiosaston uusi hallitus on valittu syyskokouksessa 21.11.2019. Puheenjohtajaksi valittiin Siru Heromaa-Karjalainen.