Tervetuloa Tehyn ammattiosaston 316:n kotisivuille

Sopimus on saatu aikaiseksi  3.10.2022!

Kaikki työtaistelutoimet päättyivät välittömästi. 

Lue lisää syntyneestä sopimuksesta täältä

 

 

 

 

Muistutus :

Muistakaa tarkistaa palkkatietonne !  Nyt maksettu takautuvasti 1.6. alkaen yleiskorotukset. Jos näissä havaitsette epäselvyyksiä olkaa  yhteydessä provinciaan (03 821 4024 tai Provincia Oy)

Palkkanauha on syytä tarkistaa joka kerta sen saadessaan !

Tehyläisille esihenkilöille: Ilmoitus potilas- /asiakasturvallisuuden vaarantumisesta

En voi vastata yksikköni toiminnan suunnittelusta ilman, että potilasturvallisuus vaarantuu.

 

Ammattiosastomme puheenjohtajana ja alueluottamus-miehenä toimiva Siru Heromaa-Karjalainen on toistaiseksi jäänyt perhevapaille.  Pj:n sijaisena toimii Elina Lempiäinen ja Sirun alueluottamustehtävien sijaisuutta hoitaa Pirjo Tuomi.

 

 

Koronatilanteen vaikutukset Päijät-Soten alueella

 

Mikäli sinua ollaan siirtämässä tilapäisesti toiseen työyksikköön tai työtehtävään esim koronan takia, olet oikeutettu keskustelutilaisuuteen, jossa sinulla on mahdollisuus esittää oma toiveesi. Neuvottelu voi olla yksilöllinen tai koko yksikköä koskeva. Suosittelemme ottamaan mukaan luottamusmiehen. Neuvottelussa tulee selvitä siirron peruste: perustuuko siirto KVTES:iin (siirto toisiin tehtäviin) vai työsopimuksessa määriteltyihin ehtoihin (työskentelyalue, työtehtävät, työaika). Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sen, että työnantajalla on irtisanomisperuste.

Työntekijän pitää vaatia esimieheltä perehdytystä, jos kokee epävarmuutta osaamisestaan. Hänellä on aina oikeus saada riittävä perehdytys.

Jos toimipaikkaa siirretään tilapäisesti, jonka seurauksena työmatkakustannukset vakinaisesta asunnosta uuteen toimipaikkaan ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan, korvataan tavanomaisia matkakustannuksia ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.

Tilapäiseen tehtävään siirrytään omalla palkalla, paitsi jos uuden tehtävän tehtäväkohtainen palkka on suurempi palkka nousee heti.

Työaikamuodon (esim yleistyöaika, jaksotyöaika) pitäisi pysyä ennallaan, mikäli asiasta on sovittu työsopimuksessa.

 

 

Tehyn oma youtube kanava löytyy alla olevasta linkistä, käyhän katsomassa.

 

(43) Tehy - YouTube

LOKAKUUN arvonnassa 10 kpl Kotipizzan lahjakortteja  a´15€ 

 Arvonta suoritetaan 1.11.