Hallitus

Toukokuun 2024 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui hybridikokouksen merkeissä, osa paikalla lahden pääkirjastolla. Asialistalla käsiteltiin neuvotteluiden tilannetta , joita lukuisia kesken tällä hetkellä , meistä riippumamttomista syistä. Kävimme läpi jäsenille järjestettyä kyselyn tuloksia, joka oli ao:n sivuilla. vastauksia oli saatu vain 13 kpl. Syksyn kokouksien aikatauluja lyötiin lukkoon.

Huhtikuun 2024 hallituksen kokous

 

Hybridikokouksena pidettiin, asialistalla juoksevat asiat, neuvotteluiden tilannetta läpi käytiin. Suunniteltiin kevään ja alkukesän ohjelmaa.

 

Maaliskuun 2024 hallituksen kokous

Kävimme läpi neuvottelutilannetta, osa neuvotteluista on pitkittynyt meistä riippumattomista syistä, osa liikahtanut ilahduttavasti eteenpäin. Jäsenistölle tärkeässä erilliskorvaus (hälytysraha) neuvotteluissa olemme pääsemässä hyvään neuvottelutulokseen, tästä tarkemmin kun on nimet papereissa. Kokouksessa tarkennettiin kevään suunnitelmia ja tulevan jäsen illan sisältöä. Tästä tiedotamme piakkoin tarkemmin.

 

Helmikuun 2024 hallituksen kokous

Kokouksessa käsiteltiin meneillään olevia lukuisia neuvotteluita ja haettiin linjauksia/tavoitteita niihin. Kevään ja kesän suunnitelmia hiottiin  kuntoon, tapahtumia yms tulossa jäsenistölle.

 

Tammikuun 2024 hallituksen kokous

Uusi vuosi aloitettiin hybridikokouksen merkeissä. Kokouksessa käytiin läpi paikallisneuvottelutilannetta, tulevaa jäsenkampanjaa, palkkaharmonisointia.

Joulukuun 2023 hallituksen kokous

Perinteiseen tapaan kokous pidettiin ruokailun merkeissä. Käsiteltävinä asioina tilannekatsaus neuvotteluista, joita lukuisia vielä kesken ennen vuoden vaihdetta. 

sääntömääräinen syyskokous 2023

Syyskokous pidettiin Keskusairaalan kokoustiloissa hybridimallisena. Asialistalla toiminta suunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024 ja muut sääntömääräisen syyskokouksen asiat.  Kokouksessa valittiin myös uusi puheenjohtaja Siru Heromaa-Karjalaisen tilalle. Yksimielinen päätös tehtiin Julia Vehniäisen valinnasta uudeksi ammattiosaston puheenjohtajaksi.

 

Marraskuun 2023 hallituksen kokous

Kokous pidettiin hybridikokouksena jälleen Lahden pääkirjastyon kokoustiloissa. Asialistalla mm.ssa työsuojeluvaltuutettujen terveiset, paikallisneuvotteluiden tilannekatsaus, syyskokouksen valmistelut.

 

Lokakuun 2023 hallituksen kokous

Kokous pidettiin hybridikokouksena. Hallituksen asialistalla oli mm:ssa puheenjohtajana toimineen Siru Heromaa-Karjalaisen eropyyntö. Hallitus myönsi eron. Tulevan syyskokouksen asialistalle täten tulee uuden pj:n valinta. Muina asioina  sopimuskorotus neuvottelujen jatkuminen edelleen Hyvtes:in osalta ja sen tilanne katsaus. Alkaneiden erilliskorvaus - ja kliinisen lisätyösopimus neuvottelujen alkuasetelmien läpikäymistä. Tulevat jäsentapahtumat listalla olivat myöskin. 

 

Syyskuun 2023 hallituksen kokous

Kokous pidettiin hybridimallisena. Asialistalla jäsentapahtumien käsittelyä, sopimuskorotusneuvotteluiden läpikäymistä, liite 1 osalta joka saatu päätökseen. Paikallisneuvotteluiden tilannekatsaus.

 

Elokuun 2023 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran kesän jälkeen. Kokouksessa keskusteltu järjestelyerien neuvottelutilanteesta, neuvottelut jatkuvat. Syksyn tulevista luottamusmiesvaaleista käyty alustavaa keskustelua. Syksylle suunniteltuja jäsentapahtumia mietitty ja suunnittelu aloitettu. 

 

Kesäkuun 2023 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui ruokailun merkeissä viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa. Käsiteltävinä asioina ajankohtaiset asiat ja neuvottelutilanteiden läpikäyminen.

 

Toukokuun 2023 hallituksen kokous

Hallitus käsitteli ajankohtaisia asioita liittyen mm:ssa meneillään oleviin neuvotteluihin. Neuvottelijat saivat hallitukselta  hyviä tavoitteita neuvotteluihin   mihin pyrkiä, etenkin liittyen järjestelyvaraerä neuvotteluihin.

 

Huhtikuun 2023 hallituksen kokous

Hallitus hyväksyi kokouksessaan paikallisia sopimuksia, mm. sopimus pitkistä vuoroista ja vrk- levon alentamisesta. Lisäksi käsiteltiin kevään ja kesän tulevia tapahtumia.

 

Maaliskuun 2023 hallituksen kokous

Ammattiosasto käsitteli kokouksessaan käynnissä olevia paikallisneuvotteluita sekä koronakorvauksen kohdentamista. Hallitus päätti irtisanoa ensihoidon 12h sopimuksen jouduttaakseen käynnissä olevia paikallisneuvotteluita koskien ensihoidon poikkeusluvan mukaista työaikaa. Hallitus hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen esitettäväksi kevätkokoukselle sekä käsitteli kevään ja kesän jäsentapahtumia.

 

Helmikuun 2023 hallituksen kokous

Kokous pidettiin hybridikokouksena. Asialistalla käsiteltävinä asioina oli mm:ssa meneillään olevien  neuvotteluiden  tilannekatsaus ja hallituksen ohjeistukset/suuntaviivat neuvotteluiden jatkojen suhteen.

 

Tammikuun 2023 uuden hallituksen järjestäytymiskokous

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetttin tammikuun alkupuolella live kokouksena. Asialistalla oli yleiset hallituksen järjestäymiseen liittyvät asiat, mm:ssa eri toimikuntien kokoonpanot ja varapj:t yms. valinnat.

 

Joulukuun 2022 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui vuoden viimeiseensä kokoukseen ja samalla kokous oli myös viimeinen nykyisellä kokoonpanollaan. Kokous pidettiin ruokailun merkeissä Ravintola Trattoriassa. Asialistalla vuoden klousaamista ja tilannekuvan päivitystä paikallisiin neuvotteluihin liittyen, joista useampia tullaan jatkamaan vuoden vaihteen jälkeen. 

 

Marraskuun 2022 hallituksen kokous

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, paikallisten sopimusten neuvottelutilannetta käytiin läpi. Perinteiset joulukahvit, joihin on ollut aiempien vuosien tapaan lahjakortit, ovat tänä vuonna uuden vuoden kahvien nimellä. Lahjakortteja pääsee tilaamaan 7.12. alkaen.

Lokakuun 2022 hallituksen kokous

ao:n hallituksen  tulevat vaalit  puhututtivat osallistujia tällä kertaa, kuten myös tuleva hyvinvointialueille siirtyminen.  Esityslistalla oli myös yhteistyökuvioiden miettiminen paikallisen toimijan kanssa ja tulevan budjetin ehdotus mikä myöhemmin läpi käydään syyskokouksessa.

Syyskuun 2022 hallituksen kokous

Kokouksessa käsiteltävinä asioina oli mm:ssa ao316:n  40-vuotisjuhlien järjestelyä ja tulevien hallitusvaalien käytännön asioiden valmistelua ja suunnittelua. 

Elokuun 2022 hallituksen kokous

Ao:n hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. Asialistalla oli mm:ssa 40-vuotisjuhlien järjestelyt, tulevat ao:n hallitusvaalien aikataulutuksen suunnittelua (seuraa tiedotusta ), Heinolan ammattiosaston tuleva yhdistyminen ao316:n  kanssa. Lisäksi tiedotettiin ao:n hallitusta Tehyn hallituksen 18.8. tehdystä päätöksestä, missä  nykyiset luottamusmiehet jatkavat kauttaan 31.12.2023 asti.

Kesäkuun 2022 hallituksen kokous

Ao:n hallitus kokoontui kevät kautensa viimeiseen kokoukseen ruokailun merkeissä 15.6. Gastropub Myllyssä.  Asialistalla oli mm:ssa syksyn tapahtumien järjestelyyn liittyvien asioiden käsittelyä, hallituksen syksyn  kokousaikataulun lukkoon  lyömistä. Syksyn juhlien valmistelua jatkettiin.

Toukokuun 2022 hallituksen kokous

ao:n hallituksen kokouksessa 19.5. Käsiteltiin ajankohtaista työtaistelutilannetta sekä edunvalvontaa. Myös arvontoja ja jäsenistön muistamista käytiin läpi. Lisäksi hallitus keskusteli ammattiosaston 40-vuotisjuhlasta, joka koittaa syksyllä tänä vuonna. Juhlien suunnittelu käynnistettiin.

Huhtikuun 2022 hallituksen kokous

Pitkästä aikaa hallitus kokoontui kokonaan livenä ! Edellisestä tällaisesta kokouksesta on vierähtänyt pitkä aika. Asialistalla oli ajankohtaiset asiat. Päällimmäisenä aiheena LAKKO ! joka puhututti hallitusta kovasti. Muina asioina kevätkokouksen käytännön järjestelyt, luottamusmiesten kuulumiset, vuosikellon ajankohtaisten asioiden valmistelua.

Maaliskuun 2022 hallituksen kokous

Käsitelty ajankohtaisia asioita mm:ssa mahdolliseen työtaisteluun liitttyen.

Helmikuun 2022 hallituksen kokous

Hallitus käsitteli liittokierrokseen liittyviä asioita, jäsentapahtumia keväälle, hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi kevätkokoukselle sekä hyväksyi useita paikallisneuvottelupyyntöjä. Lisäksi käytiin läpi ajankohtainen tilanne paikallisneuvotteluissa, hyvinvointialueuudistuksessa sekä paikallisissa edunvalvonnan tehtävissä. Syksyn tulevaa ohjelmaa suunniteltiin

Tammikuun 2022 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran tänä vuonna. Kokouksessa käsiteltiin tulevaa neuvottelukierrosta, järjestöasioita, paikallissopimusneuvotteluita koskien hälytysrahaa sekä vuorokausilevosta poikkeamisesta. Joudumme perumaan helmikuun leffaillan, mutta hallitus on päättänyt sen sijaan järjestää kevään aikana tämän tilalle ”vie kaverisi syömään”- kampanjan.

Joulukuun 2021 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen sekä jouluruokailuun. Kokouksessa käsiteltiin paikallisneuvotteluita, päätettiin jatkaa nykyistä paikallista sopimusta työvuoron pituudesta jaksotyössä yhdellä kuukaudella työnantajan pyynnöstä, jotta saadaan uusi sopimus voimaan. Kliinisestä lisätyösopimuksesta neuvotellaan todennäköisesti viimeisen kerran ma 20.12.2021.

Marraskuun 2021 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui koronaturvallisesti Hollolan Matkakeitaalla. Asialistalla oli syksyn neuvottelutilanteen läpikäymistä.

Syyskuun 2021 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui tottuneesti teamsin välityksellä. Asialistalla paikallisten sopimusten neuvottelutilannetta, syksyn vaalien ja mujiden tapahtumien  järjestelyasiaa.

Hallituksen ylimääräinen kokous 10.8.2021

Hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään päättyneitä kliinisen lisätyön paikallissopimusneuvotteluita. Neuvottelut päättyivät erimielisinä ja voimassaolevan määräaikaisen sopimuksen päätyttyä, kliinistä lisätyötä ei ole enää mahdollista tehdä. Lisätietoja jäsenille tulossa myöhemmin.

Elokuun 2021 hallituksen kokous

Syksyn ensimmäinen kokous on pidetty, suunniteltu syksyn toimintaa ja jäseniltoja sekä käyty keskustelua kesän kulusta yhtymässä ja pelastuslaitoksella. Hallitus on käynyt erittäin vilkasta keskustelua huonosta henkilöstötilanteesta PHHYKY:ssä ja huoli henkilöstön jaksamisesta puhututtanut koko hallitusta.

Toukokuun 2021 hallituksen kokous

Hallitus kävi läpi kevään ja kesän tapahtumia sekä käsiteltiin paikallisneuvottelupyynnöt ja neuvotteluiden tilanne. Hallitus hyväksyi P-H Pelan työaikapankkisopimuksen. Lisäksi luottamusmiehet kertoivat edunvalvonnan ajankohtaisia asioita alueiltaan. Hallitus myös sopi syksyn kokousaikataulun ja syyskokouksen ajankohdan.

Huhtikuun 2021 hallituksen kokous

Kokouksessa valmisteltiin kevätkokousasioita (lisätalousarvio, toimintakertomus, palkkioesitys), keskusteltiin jäsentapahtumista sekä käytiin läpi käynnissä olevat paikallisneuvottelut ja hyväksyttiin paikallisneuvotteluesitys Pelastuslaitoksen vuoronvaihtokorvauksesta. Lisäksi luottamusmiehet kertoivat ajankohtaisia asioita edunvalvonnasta.

Maaliskuun 2021 hallituksen kokous

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tulevia valtuustovaaleja sekä jäsentapahtumia. Lisäksi valmisteltiin kevätkokoukselle esiteltäviä asioita, käsiteltiin käynnissä olevia paikallissopimusneuvotteluita ja ajankohtaisia edunvalvonnan asioita.

Helmikuun 2021 hallituksen kokous

Teamsin välityksellä jälleen hallitus kokoontui. Kokouksessa käsiteltiin tällä kertaa ajankohtaisina asioina mm:ssa tulevaa tehyn valtuusto vaalia, kevät kokouksen järjestelyjä, henkilöstön loma ohjetta ja suunniteltiin kevään tulevia jäsentapahtumia. Paikallisneuvotteluissa olevien sopimusneuvotteluiden tilannekatsaus käytiin läpi myöskin.

Tammikuun 2021 hallituksen kokous

Hallitus kokoontui  vuoden ensimmäiseen kokoukseensa Teamsin välityksellä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tulevan kevään tapahtumia jäsenistölle,joiden järjestelyissä joudutaan edelleen turvautumaan etäyhteyksiin koronasta johtuen. Paikallisneuvotteluista hallitus hyväksyi "työvuorojen pituus jaksotyössä" sopimusehdotuksen.  Muiden paikallisneuvotteluiden tilannetta käytiin lävitse, kliinisen lisätyön sopimusneuvottelut jatkuvat, ja yleisesti oltiin pahoillaan neuvotteluiden viivästymisestä meistä riippumattomista syistä. Kokouksessa käytiin myös edunvalvonnan ajankohtainen tilannekatsaus, jossa korostui kysymykset Harjun terveyden toiminnan aloittamiseen.

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2021, ao 316 hallitus"