YT-neuvottelut jatkuvat 3.10.19

30.9.2019

Työnantaja on esitellyt kaikkien toimialojen säästötavoitteet ja on valmis päättämään neuvottelut jo torstaina 3.10.19. Henkilöstönedustajat ovat tästä eri mieltä.

Tehy on ottanut kantaa aiemmissa neuvotteluissa työnantajan esille tuomiin säästöesityksiin. Potilas- ja asiakastyöstä ja lähiesimiestyöstä ei ole varaa vähentää resursseja.

Henkilöstön edustajat ovat tuoneet esille, että henkilöstöä ei ole mahdollista riittävästi kuulla työnantajan esittämässä aikataulussa. Työnantajan näkemys on, että neuvotteluvelvoite on täytetty ja yt-neuvottelut olisi siten mahdollista päättää 3.10.19. Tarkemmat esitykset säästöistä saatiin tänään 30.9.19.  Aikaa materiaalin tutustumiseen jää vain 2 työpäivää.

Neuvotteluissa on käsitelty 15 miljoonan säästötavoitetta ja lisäksi työnantajan valmistelemaa esitystä koko henkilöstöä koskevista lomautuksista vuodelle 2020. Sen mukaan lomautukset toteutettaisiin ajanjaksolla 1.1.-30.9.2020. Lomautusten kesto olisi joko 7 tai 14 päivää tehtävästä riippuen.

Ammatiosastolla on aito huoli henkilöstön jaksamisesta ja riittävyydestä, jos työnantajan esitykset toteutuvat. Ammattiosaston hallitus kokoontuu nyt viikoittain pohtimaan yt-neuvotteluja ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä.