YT-neuvottelut ovat alkaneet

16.8.2019

PHHYKY on aloittanut YT menettelyn talouden sopeuttamiseksi ja pysyvä säästötavoite ensi vuodesta lähtien on 15 miljoonaa euroa. Tehy on mukana neuvotteluissa muiden järjestöjen ohella, virallisina neuvottelijoina toimivat Kati Keränen(plm), Kirsi Lehtimäki(plm) ja Siru Heromaa-Karjalainen(pj). Varaneuvottelijoina toimivat Mikko Suhonen (plm), Miia Auvinen(pj) sekä Piia Ruokosalmi(varaplm).Aikataulu on tällä hetkellä 10-12 vkoa.

TEHYN TAVOITTEET

1.      Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyötä tekevistä ammattilaisista ei tehdä vähennyksiä

Tällä hetkellä mitoitukset asiakas- ja potilastyössä ovat minimissä ja henkilökunnan saatavuudessa on jo nyt isoja ongelmia.

2.      Lähiesimiestyöstä ei voida vähentää mutta organisaatio- ja hallintorakennetta tulee tarkastella kriittisesti

Lähiesimies on työntekijän tärkein tuki ja hänellä on paras tietämys yksikkönsä toiminnasta. Lisäksi lähiesimiestyö on todettu työhyvinvointikyselyissä hyvin kuormittuneeksi, joten lähiesimiesten kuormitusta ei voi lisätä enää yhtään. Organisaatiorakennetta lähiesimiehistä ylöspäin tulee tarkastella erittäin kriittisesti.

Lisäksi olemme kirjanneet konkreettisia säästöehdotuksia, mm. tilojen, vuokrien ja ulkoistettujen palveluiden tarkastelu, eri ammattialojen osaamisen hyödyntäminen kokonaisuudessaan.

Tavoitteemme on, että työntekijät saavat rauhassa keskittyä perustyönsä tekemiseen neuvotteluiden aikana.

Olkaa yhteydessä!